Image Image Image
Psychoterapia

Kinga Gawlas

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem. Kształciłam się na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB Kraków.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Terapii Psychodynamicznej. Prowadzę praktykę prywatną oraz pracuję w krakowskich poradniach zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u terapeutów certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W pracy głównie posługuje się metodą pracy na przeniesieniu TFP (Transference-Focused Psychotherapy) opartą na analizie relacji między pacjentem a terapeutą. Podstawy teoretyczne tego sposobu pracy łączą teorie psychoanalityczne jak również obecne doniesienia z dziedziny neurologii i psychiatrii.

Jako trener prowadzę szkolenia z zakresu kompetencji miękkich.

Psychoterapia

Zakres Leczenia

- zaburzenia osobowości
- zaburzenia lękowe
- depresje
- kryzysy psychologiczne
- trudności okresu dojrzewania
Psychoterapia

PRZEBIEG TERAPII DOROSŁYCH

Proces terapii poprzedza kilka spotkań konsultacyjnych (3-4) podczas których poznaję pacjenta. Przeprowadzam wtedy wywiad diagnostyczny odnoszący się do historii życia, charakteru problemów i przeżywanych trudności. Na ostatnim spotkaniu omawiam z pacjentem to co udało mi się zauważyć i zrozumieć. Przedstawiam swoją perspektywę oraz refleksje na temat tego co przeżywa i z czym się boryka. Jeżeli zostaje podjęta decyzja o rozpoczęciu terapii zostają określone cele oraz czas trwania terapii dostosowany do charakteru problemów.

Dopytuję pacjenta o motywację do pracy terapeutycznej, która wbrew powszechnemu rozumieniu jest procesem trudnym , a momentami bolesnym. W podejmowaniu decyzji o podjęciu terapii ważne jest aby pacjent czuł się komfortowo i bezpiecznie z osobą terapeuty.

Sesje odbywają się raz bądź dwa razy w tygodniu, opierają się na rozmowie, gdzie większą część czasu mówi pacjent dzieląc się wszystkimi myślami, skojarzeniami. Jeżeli pacjent podejmuje decyzje o rozpoczęciu terapii zostają określone cele, potencjalna długość procesu jak również zasady uczestnictwa.

Image

 

Psychoterapia

TERAPIA MŁODZIEŻY

Terapia młodzieży rozpoczyna się od wspólnego spotkania młodego człowieka wraz z rodzicami oraz terapeutą trwa ono 60 min.

Poznaję wtedy perspektywę wszystkich członków rodziny na problem pacjenta oraz sposoby rozumienia przedstawianych trudności. Następne 2 spotkania konsultacyjne odbywają się tylko z zainteresowanym. Rozmowa sprowadza się do bliższego poznania problemów jak również samego zainteresowanego. Jeżeli młody człowiek wyrazi chęć uczestnictwa w terapii na ostatnie spotkanie ponownie zostaje zapraszana cała rodzina w celu ustanowienia podstawowych zasad oraz celów, czasu trwania terapii.

Psychoterapia

TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Psychoterapia psychodynamiczna jest zarówno metodą leczenia, jak i sposobem myślenia - o pacjencie, a także o relacji między pacjentem a terapeutą. Założenie podejścia psychodynamicznego skoncentrowane jest na problematyce procesów nieświadomych, które wpływają na codzienne funkcjonowanie człowieka. Rodzaj pracy terapeutycznej określa dynamikę relacji pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą, które to stają się przedmiotem rozważań. Istotnym obszarem refleksji podejmowanym podczas spotkań psychoterapeutycznych jest sfera konfliktów wewnętrznych pacjenta odnoszących się do sprzeczności pomiędzy różnorodnymi potrzebami, popędami i wyobrażeniami. Uzyskanie wglądu w konfliktowy obszar, zarówno pod względem intelektualnego zrozumienia jego istoty, jak i doznania emocjonalnego przeżycia z nim związanego, umożliwia bardziej świadome, dojrzałe życie jak również obniżenie bądź zanik objawów chorobowych.

W proponowanym podejściu psychoterapeuta określa z pacjentem zasady prowadzenia terapii oraz cele terapeutyczne, które wspólnie będą się starali osiągnąć – cele te mogą być w trakcie terapii zmieniane lub doprecyzowywane. Najczęściej jednak zmiany zachodzące podczas terapii dotyczą sposobu przeżywania i myślenia, co w konsekwencji prowadzi do zmiany funkcjonowania. Czas trwania terapii jest dostosowany do problematyki pacjenta.

Psychoterapia

CENNIK

140zł 50 minut

dorośli

140zł 50 minut

młodzież

150zł 60 minut

konsultacja


Proces rozpoczęcia terapii poprzedzają 4 spotkania konsultacyjne służące poznaniu i wstępnej diagnozie pacjenta.

Szkolenia

 • Edukacja, oświata
  Obszary pracy: rozwój kompetencji społecznych, wypalenie zawodowe, budowanie autorytetu nauczyciela, zaburzenia zachowania i emocji u młodzieży, radzenie sobie z konfliktami.

 • Organizacje pozarządowe
  Obszary pracy: motywacja, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja interpersonalna

 • Biznes
  Obszar pracy: budowanie relacji, budowanie skutecznego zespołu, zarządzanie zespołem, komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, wypalenie zawodowe, zarządzanie stresem.

 • Rozwój osobisty
  Obszary pracy: rozwój umiejętności interpersonalnych.

Współpracuję z Instytutem Witelon

Kontakt

Kinga Gawlas - psychoterapia

Biuro

Ul. Krakowska 6, 3 piętro.

Dane kontaktowe:

tel.: 505011764
mail: kinga.gawlas@gmail.com